privacyverklaring moenfestival

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gehele aanbod en alle activiteiten en/of diensten van MoenFestival, KvK 87051524.

Gebruik van uw gegevens

Bent u standhouder of deelnemer van het programma dan zullen uw persoonsgegevens door MoenFestival worden opgeslagen zodra u het deelnameformulier heeft ingevuld en verwerkt ten behoeve van specifieke communicatie over uw deelname.

Algemene Informatie en nieuws wordt per e mail gecommuniceerd. Deze ontvangt u alleen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven op het deelnameformulier.

Bent u bezoeker van MoenFestival en wenst u informatie te ontvangen over MoenFestival, dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens enkel opgeslagen en verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking over MoenFestival.

De gegevens die u doorgeeft worden verwerkt door MoenFestival, te weten Josien Rens (eigenaar).

Veiligheid

Uw gegevens worden veilig bewaard en hier wordt zorgvuldig mee omgegaan (uw gegevens zullen nooit met andere partijen worden gedeeld). Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen. MoenFestival houdt zich aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaartermijn

Als standhouder en programma deelnemer worden uw persoonsgegevens ten tijde van het bestaan van MoenFestival bewaard.
Persoonsgegevens van bezoekers worden bewaard ten tijde van het bestaan van MoenFestival, tenzij schriftelijk wordt verzocht gegevens uit het systeem van MoenFestival te verwijderen.

Eigenaar MoenFestival, te weten Josien Rens, heeft alle gegevens van eerdere edities van MoenFestival en Ouders Natuurlijk Beurs, sinds september 2023 zorgvuldig en veilig overgenomen van vorige eigenaar, te weten Petra Mengerink. De overname is via sociale kanalen en via mailwisseling gecommuniceerd naar geïnteresseerden en oud-deelnemers.
Mocht u uw gegevens willen laten verwijderen uit het systeem, neem dan contact op met Organisator via mail; info@moenfestival.nl

Beeldmateriaal

Tijdens MoenFestival zal er een professionele festivalfotograaf middels foto’s verslaglegging doen.
Deze foto’s maken wij in gerechtvaardigd belang voor doeleinden als eigen documentatie en toekomstig promotiemateriaal op website, sociale kanalen en flyers.
Als wij u herkenbaar in beeld willen brengen, vragen wij vooraf uw toestemming.
Mocht u toch ongewenst herkenbaar in beeld zijn, dan is het mogelijk om deze foto te laten bewerken of verwijderen. Neem hiervoor contact op met de Organisatie door een e-mail te sturen naar info@moenfestival.nl met de onderwerp titel “ongewenst beeldmateriaal”.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

MoenFestival kan deze privacyverklaring wijzigen. Als dit het geval is, zullen we deze wijziging aankondigen op de website.

Correctie en verwijdering

U kunt ten allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen uit onze administratie. U kunt hiervoor contact opnemen met MoenFestival.

Heeft u nog vragen? Mail naar info@moenfestival.nl