We zetten als ouders ons beste beentje voor om onze kinderen een goede start te geven. Maar het leven is druk en soms ook heel ingewikkeld. We zoeken naar ontspanning en plezier, maar worstelen soms vooral met tijdgebrek en korte lontjes. We bouwen aan het levensverhaal van onze kinderen en vergeten soms een beetje hoe we de relatie met hen vormgeven, niet altijd alleen maar ‘karakter’ is. Onze ‘persoonlijkheid’, hoe en wie we nu zijn, is voor een belangrijk deel de optelsom van gebeurtenissen in ons éigen levensverhaal. Naast de mooie dingen geven we, soms zonder ons ervan bewust te zijn, ook bagage door die voor onze kinderen zwaarder is dan we ze zouden toewensen. Hoe komt dat? Hoe kan het dat behalve de kleur van onze ogen, soms ook de kleur van onze grondtoon erfelijk is?

Als medisch antropoloog/socioloog en lactatiekundige IBCLC vermeng ik, Marianne Vanderveen-Kolkena, kennis uit mijn werk met jonge ouders met kennis over neurofysiologie en de impact van toxische stress en vroegkinderlijk trauma. Ongunstige ervaringen in de kindertijd (in het Engels ACE’s, Adverse Childhood Experiences) hebben enorme invloed in ‘de eerste 1000 dagen’ van een mensenleven. Gunstige ervaringen brengen het potentieel prachtig tot bloei. Ongunstige ervaringen werpen vaak flinke barrières op. Vanuit mijn project ACE Aware NL geef ik presentaties en consulten om het verdrietige kind in de volwassene recht te doen, zodat de ballast kan worden verlicht of zelfs losgelaten.

De film ‘Resilience’ is een indrukwekkende documentaire over de invloed van toxische stress en onveilige hechting. Afhankelijk van wat de groep aandraagt, zal ik dieper op een aantal thema’s ingaan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de agressie van de buurman begrijpen? Waarom raakt ons kind verslaafd? Waarom gaat die buikpijn niet weg? De film ‘Resilience’ zal je op een heel aantal vragen antwoorden geven. De kernvraag is niet ‘Wat is er met je aan de hand?’, maar ‘Wat is er met je gebeurd?’. Roept de film veel gedachten op? Mooi; dan kunnen we na de film fijn met elkaar in gesprek!

De film start op de volgende tijden:
12.00 uur
13.30 uur
15.00 uur

Wil je liever een persoonlijk consult afspreken? Dat kan natuurlijk ook! Neem gerust contact op via het contactformulier op de website of via e-mail (info@aceaware.nl). Je bent van harte welkom en ik kijk ernaar uit je te ontmoeten, op het festival of elders!

Blijf op de hoogte

De laatste updates in je mailbox